CSI prehistòric: investigació arqueològica


Un equip d’arqueòlegs ha trobat unes restes humanes a la Cova d’en Daina. Necessitem un grup d’investigadors/es per a respondre la pregunta: Qui hi ha enterrat al dolmen? Què li va passar? Quan fa que aquestes restes són allà? 
Utilitzant procediments propis de la recerca arqueològica, l'arqueologia experimental i l'antropologia física, indagarem i recollirem informació per a construir una hipòtesi.

 

Informació addicional