Recerca entre dólmens


Necessitem persones curioses i habilitats investigadores per ajudar-nos a completar un estudi sobre els megàlits de Romanyà!

Activitat tipus gimcana on, en petits grups, els participants aniran resseguint un camí marcat que els portarà a descobrir diferents tipus de megàlits i on aniran superant diferents reptes per conèixer les societats neolítiques.

Infants a partir de 6 anys


Informació addicional