Dinamització d'espais

0

Teniu activitats de dinamització i difusió i busqueu un equip que les porti a terme?

Rebreu una exposició a l'espai que gestioneu i us agradaria fer-hi visites i activitats dirigides?

Des d'Atzagaia desenvolupem les activitats i tenim un equip preparat per a realitzar-les!

⇒ contacte

Fons d'imatges: ATZAGAIA i INS. Frederic Martí