A la Cova! Els animals i el treball de la pell

Fons d'imatges: ATZAGAIA

A la cova Bora Gran ens endinsarem a la vida dels grups caçadors-recol·lectors de la prehistòria i mitjançant diferents materials i objectes descobrirem el seu mode de vida. 

Aprendrem a reconèixer els animals que habitaven al territori i com els humans els caçaven i n'aprofitaven les seves pells per abrigar-se. Experimentarem amb eines i tècniques de caçera i cada alumne es farà un sarronet de pell cosint amb fibres vegetals i punxons d'os. 

Durada: 2h