A la Prehistòria! L'art moble

0

Fons d'imatges: ATZAGAIA

A la cova Bora Gran ens endinsarem a la vida dels grups caçadors-recol·lectors de la prehistòria i mitjançant diferents materials i objectes descobrirem el seu mode de vida.

Ens endinsarem en l'art moble de la prehistòria: petites peces d'art que els humans transportaven amb ells. Us mostrarem quines peces d'art es van trobar a la cova i mitjançant reproduccions n'aprendrem a reconèixer els diferents tipus. Cada alumne es farà les seves peces d'art moble.  

Durada: 2h