Al Paleolític! Eines i foc

Fons d'imatges: ATZAGAIA

A la cova Bora Gran, a través de l'arqueologia i de diferents objectes i materials, parlarem de l'organització d'aquestes comunitats paleolítiques, del paisatge, de la fauna i dels recursos naturals que utilitzaven.

Ens centrarem en la tecnologia i aprendrem a reconèixer els materials que utilitzaven, com treballaven el sílex, experimentarem amb diferents eines i el seu ús, i farem una encesa de foc amb pedres fogueres.

Durada: 2h