Descobreix la cultura megalítica. L'estudi antropològic dels enterraments

Activitat orientada a cicle superior de primària i educació secundària

Fons d'imatges: ATZAGAIA

Utilitzant una sèrie de recursos materials i visuals, situarem les societats neolítiques, la seva organització i mode de vida. Vincularem tot aquest coneixement amb el mètode i l'estudi arqueològic d'aquests espais.

Mitjançant el dolmen de la Cova d'en Daina ens centrarem en la cultura megalítica i descobrirem els tipus de dolmen, com es construïen,  com es situaven... Mitjançant la reproducció d'un enterrament a la cambra funerària del dolmen, explicarem per a què servien aquestes construccions i ens fixarem en els materials (l'aixovar) que dipositaven amb els difunts: ceràmiques, joies, eines...

En aquesta activitat els alumnes, en petits equips, portaran a terme l'estudi antropològic de l'enterrament de la cambra funerària del dolmen: mitjançant un quadern de treball i eines específiques, identificaran el sexe, l'alçada, l'edat i les patologies de l'esquelet, i portaran a terme la interpretació arqueològica de l'espai.

Durada: 2h

(Si disposeu de més temps, consulteu-nos per fer una segona activitat)

 


Si sou de les comarques de Girona, consulteu el programa de subvencions Indika de la Diputació de Girona.

Cerqueu l'entitat organitzadora Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Diputació de Girona
Diputació de Girona