Descobreix la cultura megalítica. La tecnologia de la prehistòria

Activitat orientada a cicle superior de primària i educació secundària

Fons d'imatges: ATZAGAIA

Utilitzant una sèrie de recursos materials i visuals, situarem les societats neolítiques, la seva organització i mode de vida. Vincularem tot aquest coneixement amb el mètode i l'estudi arqueològic d'aquests espais.

Mitjançant el dolmen de la Cova d'en Daina ens centrarem en la cultura megalítica i descobrirem els tipus de dolmen, com es construïen, com es situaven... Mitjançant la reproducció d'un enterrament a la cambra funerària del dolmen, explicarem per a què servien aquestes construccions i ens fixarem en els materials (l'aixovar) que dipositaven amb els difunts: ceràmiques, joies, eines...

A continuació ens endinsarem en la tecnologia de les societats prehistòriques: una demostració de talla de sílex i d’encesa de foc i experimentació amb les eines i les tasques per a les que servien: tallar, raspar, polir, serrar, cosir....

Durada: 2h*

(Si disposeu de més temps, consulteu-nos per fer una segona activitat)

 


Si sou de les comarques de Girona, consulteu el programa de subvencions Indika de la Diputació de Girona.

Cerqueu l'entitat organitzadora Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Per altra info ⇒ contacte

Diputació de Girona
Diputació de Girona