Megapedres! Recerca entre dòlmens

Activitat orientada a cicle superior de primària i educació secundària

Fons d'imatges: ATZAGAIA

Us proposem una activitat d’indagació on els alumnes, en petits grups de treball, aniran recollint dades i informació dels megàlits que es visiten en l'itinerari i de les societats de la prehistòria recent, portant a terme petites dinàmiques i procediments basats en la recerca arqueològica, l’arqueologia experimental i altres disciplines com l’antropologia. 

L’educadora acompanyarà al grup classe als diferents punts d’interès i un cop allà, cada grup haurà de treballar seguint les instruccions del diari de treball, les de l’espai on es troba, el monument megalític i el material de la motxilla.

La darrera part de l’activitat es centrarà en la posada en comú i intercanvi de la informació extreta per cada grup de treball. 

 

Durada: 2h

(Si disposeu de més temps, consulteu-nos per fer una segona activitat)