Megapedres! Un crim prehistòric

0

Activitat orientada a cicle superior de primària i educació secundària

Fons d'imatges: ATZAGAIA

A l’inici de l’activitat es farà una breu introducció de l’espai on ens trobem  i es presentarà el cas a resoldre tot observant la cambra funerària del dolmen.  El punt de partida serà resoldre la pregunta: Qui hi ha enterrat al dolmen?

Es faran petits grups de treball i es facilitarà a cada grup un diari d’investigació que els guiarà amb el material necessari. Mitjançant la recreació de l’enterrament del dolmen, els espais d’indagació amb materials diversos i procediments propis de la recerca arqueològica, caldrà que cada grup vagi reunint dades i informació per acabar presentant una hipòtesi coherent: qui hi ha al dolmen? Que li va passar? Quan i com hi va ser dipositat? Finalment, cada grup exposarà la seva hipòtesi.

Durada: 2h

(Si disposeu de més temps, consulteu-nos per fer una segona activitat)


El curs 2023/24 aquesta activitat forma part del programa de subvencions Indika de la Diputació de Girona

Programa Indika
Programa Indika