Pagesos i senyors: el món medieval

Fons d'imatges: ATZAGAIA i Ajuntament de Sta. Cristina d'Aro

Al nucli medieval de Romanyà, ens endinsarem en el mode de vida de les persones i en l'organització de la societat a l'edat mitjana. Un joc ens portarà a conèixer els senyors feudals, els pagesos, les terres, els tributs, els costums... La vida de les persones en plena edat mitjana!

Durada: 2h