Tributs i delmes

Fons d'imatges: ATZAGAIA i Ajuntament de Sta. Cristina d'Aro

Series capaç de posar-te a la pell d'un remença de la Vall d'Aro? Caldrà que aconsegueixis mantenir el mas, treballar, i pagar tots els tributs als teus senyors feudals.

Un joc pel nucli antic de Romanyà ens aproparà a l'arquitectura, la societat i el mode de vida de l'edat mitjana.

Durada: 1:30 hores

Accés: fàcil