Controls arqueològics

0

Fons d'imatges: ATZAGAIA

La protecció del patrimoni arqueològic es regula a través de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. Aquest decret preveu la realització d’intervencions arqueològiques preventives que tenen com a objectiu localitzar les restes arqueològiques previstes hipotèticament en base a l'expectativa d’un indret en el context de la realització d’una obra.

Les intervencions arqueològiques han de realitzar-se en els termes que estableix la legislació vigent i el Departament de Cultura de la Generalitat és la màxima autoritat competent en matèria arqueològica.

Tant si sou una empresa com una administració pública, us podem ajudar en l'elaboració d'informes previs a les tasques a realitzar, les tramitacions que cal fer per dur a terme un control o excavació arqueològica, i el control o l'excavació en sí, així com la realització de la memòria arqueològica.

⇒ contacte