Projectes educatius

Fons d'imatges: ATZAGAIA

Els projectes educatius que dissenyem es centren en apropar a l'alumnat el patrimoni arqueològic i cultural mitjançant propostes que generin aprenentatges significatius.

La nostra experiència ens mostra que el professorat busca, cada cop més, espais de qualitat i especialitzats en els continguts, recursos materials i humans. A més d'emmarcar-se en el currículum escolar, pensem en propostes experimentals, dinàmiques i participatives. 

El nostre equip interdisciplinari dissenya projectes eduatius amb un objectiu clar: contribuir a generar el vincle de l'alumnat amb el coneixement, la investigació i la cultura.

⇒ contacte